குற்றாலத்தில் நீர் வரத்து குறைவு; பயணிகள் ஏமாற்றம்

0

குற்றால அருவிகளில் நீர் வரத்து குறைந்துள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம்
அடைந்துள்ளனர்.
நாளை சனி ஞாயிறுகளில் கூட்டம் அத்கரிக்கும் என்றும் நீண்ட வரிசையில் நின்று
குளிக்க வேண்டியிருக்கும் என்றும் கூறுகின்றனர்

Loading...