வாழ்வின் பரிசுகள் #சோ #நேர்மை #பன்முகம் #திறமை

18

வாழ்வின் பரிசுகள் #சோ #நேர்மை #பன்முகம் #திறமை

திறமைகள் அடிமையாய் நின்று

நாக்கிலும் சரஸ்வதியை கொண்டு

தன் நேர்மையில் உலகையும் வென்று

வாழ்ந்து சென்றாரே நம்மை விட்டு விட்டு

சோவின் அறிவு காலத்தை கடந்து வெல்லும்

சோவின் துணிவு எதிரியைும் மிரட்டி வைக்கும்

 

சோவிற்கு நையாண்டி செய்வதிலே புலமை

அதிலும் கருத்தை சொல்லி செல்லும் வலிமை

சொல்லும் விதத்தில் நன்கு தெரியும் வளமை

அவரின் பதிலில் என்றென்றும் இருக்கும் நேர்மை

 

அவர் வார்த்தையில் என்றும் இருந்தது இளமை

எதையும் முன்னோக்கி அறிந்து கொள்ளும் திறமை

மறக்காமல் செய்திடுவார் அவர்தம் கடமை

அவர் எண்ணங்கள் என்றென்றும் புதுமை

 

நையாண்டி அவர் உடன் பிறப்பு

கேள்வியின் பதிலில் அவர் பாணி வியப்பு

எதையும் எதிர்கொள்ளும் அவர் நேர்த்தி திகைப்பு

சோதனை கூட சாதனையாக்கும் திறன் சிறப்பு

 

வாழ்வில் தடைகள் பல கண்டு வென்றான்

துக்ளக் இதழை நமக்கே தந்து சென்றான்

நல்ல கருத்தை எளிதாக்கி தந்தான்

அரசியல் உருவம் அதை காட்ட முயன்றான்

அரசியல் அதனை தைரியமாய் பேச

இவன் போல இந்த பாரில் வேரு எவரேனும் உண்டோ…

இந்த பாரில் வேரு எவரேனும் உண்டோ…

Loading...